Mitä tuhoutuu…

Esseemme Mitä tuhoutuu, kun taiteilijat tekevät luodolle kaivon? (linkki) julkaistiin Voima-lehden blogissa 17. heinäkuuta. Avaamme tekstissä Dansangrundetin luodolle toteutetun taideteoksen taustoja, esittelemme sen aikaansaamaa kiistaa ja pohdimme teoksen tulevia vaiheita. Konfliktin leimahdettua julkiseksi valitsimme nopeiden ratkaisujen sijaan lähestymistavaksi rauhallisen kuuntelun ja erilaisten näkökulmien puntaroimisen. Meille on tärkeää korostaa, että toimintamme ei pyri luonnon tuhoamiseen. Moni […]

View More

Jaettu kaivo

Vastineemme Ympäristön hyvinvoinnista on käytävä keskustelua (linkki) Helsingin Sanomat (8.7) korjaa virheellisiä väitteitä ryhmämme motiiveista sekä porakaivon vaikutuksesta lintujen pesintään. Kaivo on herättänyt omistajuuskiistan ohella tärkeää keskustelua luonnontilaisesta ympäristöstä ja taiteilijoiden vastuusta. Puheenvuoroissa on nostettu esiin koskemattomat luodot, joihin ihmisen kädenjäljen ei tulisi ylettyä. On arvokasta, että me kaikki koemme maiseman eri tavoin, sillä näkökulmien […]

View More

Dansangrundet II

Last week we spent two days sailing around the islet of Dansangrundet in a Godzilla sailboat, but we haven’t had a chance to taste the well water this year. Nesting on the islet is coming to an end and the tern chicks are not yet able to fly. In the vicinity of the islet there […]

View More

Dansangrundetin luoto

Tuhoon sopeutumisen instituutti on kolmihenkinen taiteilijaryhmä. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on luoda tapoja sopeutua Itämeren kohtaamaan ympäristön muutokseen. Ostimme syksyllä 2021 osuuden yhteisomistusalueesta, johon Rosalassa sijaitseva Dansangrundetin luoto kuuluu. Kokonaisuuteen sisältyy yhteensä noin 300 luotoa, saarta ja karia. Maa-alueiden kokonaispinta-ala on 42 hehtaaria ja se sijoittuu Kasnäsin ja Bengtskärin väliselle merialueelle. Vietimme elokuun 2022 tutustuen alueen […]

View More

Week 34 (22)

Our last week at the Öres residency was dedicated to creating and working on the signs of destruction, formalized as the Whirl language. I.C.W.D has been searching for ways to interpret and to communicate the comforting signals we identified lurking in the islet surfaces. Whirl is a marking system which enables us to leave traces […]

View More

Week 33 (22)

This week we headed to islets east of Örö which we could not reach by swimming. We speculate that the islands name Örö comes from öra which means ear in Swedish (and ö for island), but after using our ears we turned to maps for navigation. Many of our islets are barren, the sea has […]

View More

Week 32 (22)

Our second week at Öres has been spent exploring the island, interviewing its inhabitats and mapping out resources. The preliminary idea of learning about island culture and local adaptation techniques is a challenge, as the oldest Örö habitats moved in only seven years ago. Before this the island served as a military base and its […]

View More

Week 31 (22)

On the first week at the Öres residency at the Finnish archipelago, we (I.C.W.D) visited islets by “islet hopping”. Islet hopping is our travel method of the week. We swam to nearby islets, passed them over by foot and continued further to the sea to reach islets which would have been hard to swim to […]

View More